EASTERN STAR      
  No Name Goals Assists PIM  
  3 Chris Giunta 1      
  4 Serget Novikov 3 3 9  
  5   1   2  
  7   1      
  8     1    
  9       2  
  10   1      
  13 Vadim Vjnnikov 2 1    
  14 James Hatfull 1   2  
  18 Vladimir Kruglyakov        
  21   1      
  24 Yevgeny Adamka        
  29       2  
  31 Sergey Smolenko        
  33 Aleksandrs Beluns 1 3    
  44 Pavel Herynk 2      
  51 Rusianas Jegorovas     4  
  55 Anton Rimko 1 2 7  
  59 Alexander Plotnitski     2  
  73 Igor Repisevski     4  
  77 Sergei Olkhovski 4 2    
  79 Juho Jumppanen 1      
  79     1    
  91 Dimitry Strusevitch 1      
  99 Igor Iljin        
    Sergei Satalin        
    Alexander Myasnikov        
    Robert Courtman        
    Yuri Korotchenko        
    Alexsandrs Muizulis        
    Marek Novoyny        
    Petr Reznicek        
    Bench     2  
      21 13 36